Citace a citační SW

Oct 23, 2014

About

Workshop zaměřený na tvorbu citací dle normy ČSN ISO 690, předcházení plagiátorství a na práci s citačními manažery.

Organizer

About Knihovnický institut

Knihovnický institut zpracovává koncepční,metodické a normativní podklady pro organizační výstavbu a funkční rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v České republice. Poskytuje poradenské,konzultační a expertízní služby knihovnám, zejména veřejným, a informačním pracovištím i jejich zřizovatelům prostřednictvím Referátu pro analýzu a koordinaci VKIS. Realizuje aktuální a časově vymezené úkoly průzkumového charakteru. Poskytuje komplexní informační a knihovnické služby v oboru knihovnictví a informačních věd v studijním a informačním oddělení. Zabezpečuje mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven prostřednictvím oddělení vzdělávání.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Knihovnický institut