3 type stories

by · Nov 18, 2014 · 4,039 views ·

V rámci již zavedené přednáškové série De.Sign se jako poslední designér v letošním roce představí Ben Nathan z Izraele. Ben se jako typograf zaměřuje na hebrejské fonty. Ve svém telavivském studiu se zabývá kořeny, historií a nástroji prastarého písma. Jeho celoživotní vášní a misí je zachování krásy a elegance hebrejštiny v procesu jejího přetváření a přizpůsobování digitálnímu věku. As part of the renowned series De.Sign, we invite Ben Nathan from Israel as the last designer of the year. Ben Nathan is a typographer and focuses on the Hebrew characters. In his studio in Tel Aviv, he deals with the roots, history and instruments of ancient scripture. His lifelong passion and mission is to maintain the beauty and elegance of the Hebrew language in the process of their transformation and adaptation to the digital age.