Chemické látky v potravinách a bezpečnost potravin

by · Nov 25, 2014 · 1 889 views ·

Pokud na světě existuje téma, které zajímá opravdu každého, pak jsou to určitě potraviny. Co všechno nám o jídle, jeho složení a kvalitě mohou říct chemici? To zjistíte na přednášce profesora Vladimíra Kocourka z ústavu analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. V čerstvých potravinách se vyskytuje řádově půl milionu chemických sloučenin a ještě více jich pak vzniká chemickými reakcemi při jejich zpracování. Kromě látek, jejichž výskyt je naprosto přirozený, pronikají do potravin také látky kontaminující, případně v nich lze nalézt rezidua pesticidů používaných v zemědělství na ochranu rostlin či rezidua veterinárních léčiv. Mnohé potraviny obsahují kromě základních živin další biologicky aktivní látky, které lze vnímat pozitivně – například vitaminy, minerální látky a antioxidanty. Závažné riziko pro člověka však představují přírodní toxiny, jako jsou třeba mykotoxiny. V poslední době se stále častěji zmiňují také alergeny nebo látky s antinutričním působením. Diskutovány budou rovněž látky přidávané do potravin při jejich technologickém zpracování, známé jako potravinářská aditiva. Přednáška je součástí populárně-vědeckého cyklu Chemické úterky. Ilustrační foto: Pizza. Zdroj Wikimedia Commons / ARS-USDA, autor Scott Bauer, volné dílo / public domain.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.