Popularizace vědy

by · Nov 29, 2014 · 1,246 views ·

Wikipedia

Jak si myslíme, že by mělo fungovat, prezentovat se, směřovat… centrum propagující kritický způsob myšlení a vědu samotnou. Hvězdárna a planetárium Brno prošla v posledních rocích řadou změn. Byly tyto změny dobré? Nebo špatné? A jak by instituce medializující vědu vypadat rozhodně neměla?