Vymírání jazyků jako fenomén moderní doby

by · Nov 1, 2014 · 1 609 views ·

Zánik přirozeného jazyka je jedním z nejaktuálnějších témat současnosti. Bylo vyčísleno, že z přibližně 6000 jazyků, jimiž se v tuto chvíli aktivně hovoří, minimálně polovina do konce 21. století zanikne. Proč k těmto dramatickým změnám dochází a jaké jsou důsledky těchto radikálních změn na lingvistické mapě světa? Pokusíme se nabídnout argumenty související se snahami o jejich zvrácení, či alespoň zpomalení.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.