Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Etika výzkumu

by · Nov 1, 2014 · 2 200 views ·

Smí věda úplně všechno? A může jí v tom etika zabránit?

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.