Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Letecká meteorologie

by · Nov 20, 2014 · 4 766 views ·

Přednáška a beseda s Jackem Kerumem z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR o tom, co je to letecká meteorologie, jaké je její poslání a úkoly, s čím se potýká, jaké informace musí posádka letadla dostat, aby se mohla zodpovědně rozhodnout, zda plánovaný let uskuteční či ne.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.