Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Falza a Padělky - Padělaná doba

by · Dec 5, 2014 · 836 views ·

Možná si to neuvědomujeme, ale nacházíme se v přelomovém historickém období, které můžeme nazývat "Padělaná doba"

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.