Regulace funkce bílkovin aneb co dělá buňku buňkou

by · Jan 13, 2015 · 2 150 views ·

Bílkoviny (proteiny) představují klíčovou složku všech živých organismů. Jedná se o biopolymery, jejichž funkce jsou v buňce regulovány řadou rozličných mechanismů, např. ovlivněním jejich produkce a tím i množství, vazbou nízkomolekulárních látek na jejich povrch, chemickou modifikací jedné či více aminokyselin, nebo prostřednictvím tzv. protein-proteinových interakcí, tedy kontaktem s molekulou či molekulami dalších proteinů. V první části přednášky budou představeny hlavní mechanismy regulace funkce bílkovin, v druhé části pak bude hlavní pozornost věnována proteinům s nevšedním názvem „14-3-3“. Jedná se o bílkoviny, které se vyskytují ve všech eukaryotických buňkách a jejich hlavní funkcí je regulovat aktivitu mnoha jiných bílkovin.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.