Jak média „hýbou“ lidskou myslí aneb co je nutné pro záchranu a přežití nejen lidstva?

by · Nov 1, 2014 · 930 views ·

Přednáška v rámci festivalu Týden vědy a techniky AV ČR Poručíme větru, dešti? Je nezbytné pro přežití lidstva, abychom byli správně již od útlého mládí informováni o přírodních katastrofách, které si sami způsobujeme? Nenechme se jen masírovat informacemi médií o různých ekonomicko-společenských systémech bez ohledu na to, jaký dopad to bude mít na přirozené přírodní ekosystémy. Zachraňme nejen lidstvo, ale také rozmanitost života ve všech jeho formách a kombinacích. Změňme celkovou filosofii a politiku „civilizace“ šetřením a využíváním dostupných nevyčerpatelných zdrojů typu větru či sluneční energie.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.