Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Právní aktuality pro gynekology

by · Feb 11, 2015 · 831 views ·

JUDr. Jan Mach - Problematika právní odpovědnosti v gynekologii a porodnictví. Problematika limitace úhrad zdravotních služeb a právních vztahů se zdravotními pojišťovnami. Zodpovězení dotazů a nabídka právních konzultací při sporech o překročení preskripce.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.