Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Možnosti léčby děložních myomů

by · Feb 11, 2015 · 891 views ·

Údaje z běžné praxe týkající se současných preskripčních zvyklostí a klinických výsledných ukazatelů léčby Ulipristal acetátem: výsledky rozšířených studií PEARL. MUDr. Karel Pohl, MUDr. Aleš Prokopenko

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.