Park na ostrově Santos, Sušice / Metodické aspekty obnovy parku jako nejhodnotnějšího objektu krajinářské architektury


by · Feb 12, 2015 · 1 009 views ·

S přeměnou naší krajiny i měst, rychlou urbanizací a rostoucím životním tempem čím dál více stoupá význam a potřeba kvalitního městského prostoru a především pak kvalitní městské zeleně. Skladba vegetačních prvků, dosahovaná intenzita péče, možnost rozvinutí programového řešení a kompozice činí z parků nejvýznamnější kompoziční celky krajinářské architektury. Příspěvek ukazuje na příkladu Parku na ostrově Santos v Sušici nutnost systémového přístupu při obnově parků. Pozornost je věnovaná přípravě obnovy, zpracování projektové dokumentace a především pak vlastnímu průběhu stavby. Formulace doporučení nejen k vlastní realizaci, ale také k následné péči.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.