Jak na participaci? Role veřejnosti a architekta. Faktory úspěchu zapojování veřejnosti.

by · Feb 12, 2015 · 2 186 views ·

Jak vytvořit prostor, který bude reflektovat potřeby uživatelů a současně naplňovat odborný a tvůrčí přístup architekta? Stačí jen transparentnost nebo potřebujeme proaktivní participativní proces? Příspěvek představuje koncepci participace vycházející z respektování odborné role architekta i potřeb uživatelů. Ukazuje, jak korektně nastavit hlavní role v participativním projektu, jak provést základní úvahy při plánování participativního procesu a jak zohlednit faktory, které jsou pro úspěch participace důležité.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.