Škola 21

by · Feb 26, 2015 · 1 464 views ·

ŠKOLA 21 je koncipována pro mladé lidi do 33 let. Vychází vstříc všem, kteří si uvědomují nedostatky současného vzdělávacího systému a přejí si vzdělávat se svojí cestou. Chtěli bychom mladé lidi podpořit v jejich osobnostním rozvoji, pomoci jim rozvinout jejich potenciál tak, aby dokázali najít vlastní cestu do života. V průběhu prvního trimestru jsme spolu se studenty přemýšleli o dalším směřování školy. Studenti pojmenovali svá přání, a tak se vykrystalizovaly oblasti, ve kterých by se chtěli rozvíjet. V druhém trimestru, který začíná od února, se tak objevila celá řada nových kurzů... http://www.skola21.com/

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.