Vyčistí Poldovku rostliny?

by · Feb 17, 2015 · 1 093 views ·

Kontaminace rozsáhlých ploch jako pozůstatek průmyslových aktivit je přítěží a překážkou pro mnoho měst a obcí. Brání dalšímu rozvoji a dekontaminace je náročnou položkou v rozpočtu. Jedním z možných řešení je využití fytoremediace – zapojení přirozené schopnosti některých rostlin vázat jedovaté látky. Které rostliny se k čištění používají? Jak je tato metoda efektivní? A jak mohou rostliny pomoci bývalým průmyslovým lokalitám v Kladně?

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.