Paprsky života i smrti

by · Mar 10, 2015 · 1 858 views ·

Ionizující záření může škodit, ale také léčit. Více se o jeho biologických účincích dozvíte na prvním Chemickém úterku v novém semestru. RNDr. Vojtěch Ullmann z Kliniky nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava vás podrobněji seznámí s působením ionizujícího záření na živou tkáň. Toto působení zahrnuje řadu složitých fyzikálních, fyzikálně-chemických, biochemických a biologických procesů. Většina z nich probíhá na molekulární či vnitrobuněčné úrovni a nakonec vyúsťuje v poškození buněk, tkání, orgánů i celého organismu. Jaký je mechanismus těchto jevů? A jaký mají význam v medicínských aplikacích ionizujícího záření, především v léčbě nádorových onemocnění? Doktor Ullmann vám představí moderní ozařovací technologie, jako jsou CyberKnife a hadronová (protonová neboli uhlíková) radioterapie. Ilustrační obrázek: Dávky záření pohlcené tkáněmi hlavy při dvou technikách ozařování nádoru v nosohltanu. Zdroj Wikimedia Commons / Taheri-Kadkhoda et al., Radiation Oncology 2008, 3:4 doi:10.1186/1748-717X-3-4. Licence CC BY 2.0, úpravy Jan Kolář.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.