Roman Prajzler

Mar 11, 2015 · 616 views ·

Autorský tým: Dominika Bartošová, Marek Havránek, Stanislav Kish a Albert Uiblein Pedagogické vedení: Mgr. Jaroslav Mareš Škola: ZŠ Marjánka

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.