Live operating system kernel patching

by · Feb 26, 2015 · 1,757 views ·

Pražský informatický seminář

EN Humanity's reliance on computers controlling critical processes is growing, starting with high speed trading in financial and commodity markets, over flight control to nuclear powerplants. For many of these systems, downtime is very expensive even when planned in advance. This lecture will present live operating system kernel patching, from a historical, practical and theoretical point of view. CZ Lidstvo se ve stále větší míře spoléhá na počítače pro řízení kritických činností, od obchodování na burze, přes správu leteckého provozu až po řízení atomových elektráren. Pro mnohé z těchto systémů je výpadek velmi nákladnou záležitostí a to i v případě, že je předem plánovaný. Přednáška pojednává o aplikaci oprav na běžící jádro operačního systému bez jeho zastavení z pohledu historického, praktického i teoretického.