Rozumné emoce

by · Mar 28, 2015 · 562 views ·

Emoce se tradičně nacházely spíše na okraji zájmu filosofie, protože byly až na výjimky považovány za ne-rozumové, pasívní a tělesné pocity, které nemají žádnou souvislost s věděním či poznáním, nanejvýš jim brání. V 60. letech 20. století však řada autorů začala poukazovat na to, že emoce na rozdíl od pouhých pocitů a nálad mají racionální či kognitivní složku: emoce jsou vázané na určitý předmět (intencionalita), o němž člověk smýšlí určitým způsobem, případně jej určitým způsobem hodnotí (evaluace). V příspěvku vyložím toto kognitivistické pojetí emocí a představím jeho hlavní proudy.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.