Racionalita emocí

by · Mar 31, 2015 · 1 550 views ·

Pojetí emoce má v historii psychologie dramatický vývoj. V éře scholastiky bylo slovo emoce, resp. citu, neznámé. Naopak jeho užívání vrcholí v 19. století v romantické literatuře a dostává se do oběhu ve fenomenologické psychologii ve 20. století. Současně v téže době behavioristé slovo emoce z obecné psychologie odstranili jako patologický fenomén narušování psychiky. Konečně kognitivní psychologie interpretuje emoci jen jako stav vzrušení; vnitřní stav emocionálního prožívání je funkcí kognitivní identifikace významu evokované situace pro jedince. Racionalita má roli instrumentality, zatímco emoce má roli hodnocení, to znamená motivace chování dávající jednání cíle. Informace (vědění) samo o sobě nedává možnost vysvětlit započetí (spuštění) chování. V tomto smyslu emoce reprezentuje proces „racionálního hodnocení“, které je účelné pro životní adaptaci lidského jedince.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.