Uzdravovanie bolestivých emócií viny a hanby, efektívne ospravedlnenie a odpustenie sebe

by · Mar 29, 2015 · 1 257 views ·

Previnenie voči sebe, svojim osobným štandardom v správaní, či zranenie druhého človeka, často vedie k prežívaniu viny a hanby. Vina a hanba sú časté, bolestivé intrapunitívne emócie zamerané na správanie („urobil som niečo zlé“ v prípade viny) alebo na charakter („ja som zlý“ v prípade hanby) (Lewis, 1971). Príspevok sa zameriava na vymedzenie viny a hanby, vzhľadom na ich rozličné aspekty a dôsledky. Podáva vysvetlenie dôsledkov prežívanej nezdravej viny v oblasti well-beingu a interpersonálnych vzťahov. Intenzívna a nevyriešená vina môže viesť k prežívaniu hanby, ktorej dôsledky môžu byť extrémne. Príspevok sa bližšie venuje spôsobom, ktoré vedú k eliminácii viny a hanby. Uvádza princípy efektívneho ospravedlnenia, ktoré môže napomôcť k odpusteniu u druhého. Pokiaľ nie je možné získať odpustenie od druhého, a tak zmierniť vinu a hanbu, je potrebné pracovať na odpustení sebe. Príspevok vysvetľuje princípy efektívneho odpustenia sebe, faktory, ktoré s odpustením zvyknú súvisieť, popisuje jeho zdravotné následky a efekt v rámci poradenstva a psychoterapie.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.