Úzkosti u dětí – rodičovské mýty z perspektivy KBT

by · Mar 29, 2015 · 1 380 views ·

Příspěvek se z perspektivy KBT zabývá třemi základními omyly týkajícími prožívaných stavů úzkosti u dětí v mladším školním věku, s nimiž se v terapeutické praxi setkáváme ze strany rodičů. Tyto chybné pohledy mají vliv nejen na vývoj problémů dítěte, ale zejména na jejich udržování, a práce s nimi je tedy v rámci případné terapie klíčová. V příspěvku se zabýváme konkrétními dopady těchto „mýtů“ a představujeme alternativní postoje vycházející z princip KBT, které v důsledku vedou ke zlepšení problematického stavu dítěte.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.