Emoce a sexualita

by · Mar 28, 2015 · 2 185 views ·

Emoce a city spojené se sexualitou patří k těm nejsilnějším, k těm, které souvisejí se základními lidskými potřebami. Z hlediska citů je pravděpodobně nejintenzivněji prožívána zamilovanost, z hlediska emocí pak orgasmus. Příspěvek se zabývá hlavními charakteristikami obou těchto fenoménů, a to z hlediska fyziologického (endokrinologického), sexuologického i psychologického. Uvede hlavní změny v hormonálních a neurotransmiterových mechanismech (fenyletylamin, oxytocin, vasopresin aj.), které charakterizují proces zamilování, popíše stav erotické fascinace, kterým je zamilovanost z hlediska sexuologického, a charakterizuje i rozdíly mezi zamilovaností a láskou na úrovni psychologické. Pokusí se pak popsat intenzivní sexuální emoci – orgasmus z hlediska jeho funkce i dysfunkce, a to především u žen.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.