Sú emócie kľúčom k úspechu v plne imerzných virtuálnych prostrediach?

by · Mar 29, 2015 · 1 627 views ·

Príspevok sa zaoberá problematikou vplyvu emócii na prežívanie prezencie vo virtuálnej realite. Výskum ukázal, že emočne podfarbené prostredia alebo postavy v plne imerzných virtuálnych prostrediach zvyšujú kvalitu prežívania zážitku “bytia” v samotnej simulácii. Tento poznatok si stále vyžaduje ďalší výskum, avšak môže hrať kľúčovú úlohu pri využití v psychologickom výskume, virtuálnej terapii alebo komerčnej sfére virtuálnych prostredí. Súčasný technologický trend už umožňuje využívanie tohto nového média pri minimálnych nákladoch, avšak technické prevedenie aktuálnych štúdií stále nedosahuje dostatočnú úroveň.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.