Vztah emočního uvědomění a regulace emocí

by · Mar 29, 2015 · 1 843 views ·

Regulace emocí zahrnuje všechny vědomé i nevědomé strategie, které člověk používá ke zvýšení, udržení anebo snížení jedné nebo více složek emocionální reakce. Současné výzkumy dokládají, že deregulace emocí představuje důležitý faktor v etiologii mnohých psychopatologií, např. deprese, hraniční porucha, úzkostná porucha, poruchy přijmu potravy atd. Klíčovým předpokladem adaptivní regulace emocí je emoční uvědomění, které je definované jako schopnost identifikovat a popsat své vlastní emoce a emoce druhých osob. Cílem příspěvku je vysvětlit vztah emočního uvědomění a regulace emocí a zasadit ho do kontextu současných neurověd. Diskutované budou i psychoterapeutické konsekvence tohoto vztahu.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.