Socioemocionální vývoj dítěte v raném věku

by · Mar 29, 2015 · 1 390 views ·

Základy vztahu matka dítě bezprostředně po narození, formování vazby (ve smyslu attachment) mezi matkou a dítětem v prvním roce života a její význam pro další psychický vývoj. Různé typy vazby matka dítě. Významné podněty 20. století, které posílily zájem o socioemocionální vývoj dítěte v raném věku. Významné osobnosti české i zahraniční 20. století, které v této oblasti působily, publikovaly a zkoumaly. Posun těžiště výzkumné práce v oblasti socioemocionálního vývoje v průběhu 20. století. Možné příčiny dysfunkčnosti v rámci interakce matka- dítě. Otcovská a mateřská role a její specifika. Výzkumné zaměření současných studií sledujících socioemocionální vývoj dítěte. Vybrané výsledky vlastního mezinárodního česko-francouzského výzkumu.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.