Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Agrese z pohledu psychiatrie

by · Mar 29, 2015 · 1 053 views ·

Budou představeny významné teorie agrese, obecné mechanismy vzniku násilí, jeho výskyt v populaci a u psychiatrických pacientů, klinické koreláty a farmakologické ovlivnění.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.