Disociácia afektívnej a kognitívnej empatie a jej deficit u schizofrénie

by · Mar 29, 2015 · 1 231 views ·

Ľudia sú spoločenské tvory a pre náš každodenný život je nevyhnutné rozumieť myšlienkam a pocitom druhých ľudí. Teória mysli, teda schopnosť prestaviť si mentálne stavy druhých a empatia, schopnosť vcítiť sa a porozumieť emóciám druhých, sú možno najviac preskúmané oblasti sociálnej kognície. U schizofrénie sa často stretávame s deficitom sociálnej kognície, ktorý je sprevádzaný ťažkosťami v medziľudskom fungovaní. Štúdium pacientov so schizofréniou nám pomôže lepšie porozumieť mechanizmom sociálnej kognície a tiež umožní vyvinúť efektívnejšie metódy terapie.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.