Moc emocí – nebo málo?

by · Mar 28, 2015 · 986 views ·

Autorka ve svém příspěvku reflektuje postavení a funkcionalitu emocí v dnešní západní společnosti očima jednoho člověka, skupiny lidí a státu. Přináší některé netradiční pohledy na vznik emocí a jejich využívání (respektive zneužívání) v rámci byznysu, psychoterapie, výchovy a partnerských vztahů, vzdělávání, obchodu a marketingu. Pojmenovává dogmata, která jsou s emocemi tradičně spjata, a nabízí k nim alternativní výkladové modely. V průběhu příspěvku budou představeny vybrané konkrétní techniky a postupy pro práci s emocemi spolu s principy, na kterých jsou tyto techniky postaveny, a bude vysvětleno, v jakých souvislostech mají tyto techniky šanci na fungování.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.