Vliv emocí na morální hodnocení

by · Mar 28, 2015 · 1 722 views ·

Lidé rádi věří, že se při posuzování, zda byl nějaký čin nemorální, řídí pouze racionální a konzistentní aplikací svých morálních pravidel a zásad. Ve skutečnosti však v této oblasti, stejně jako v mnoha jiných, podléhají lidské soudy vlivu emocí. Jaká je ale povaha tohoto vlivu? Mohou emoce pouze zesílit či ztlumit nezávisle existující morální soud, nebo mají moc vytvořit morální odsouzení i u zcela neutrálních aktů? Příspěvek představuje výsledky aktuálních výzkumů zaměřených na toto téma a dospívá k závěru, že některá nejodvážnější tvrzení – jako například, že veškeré morální soudy jsou produktem emocí – nejsou prozatím dostatečně empiricky podložena.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.