Sexualita seniorů - emoce, intimita a tabu

by · Mar 28, 2015 · 1 172 views ·

Sexualita a emoce spolu velmi úzce souvisejí, jen těžko si lze představit jedno bez druhého. Vnímání a prožívání vlastní sexuality a emocí s ní spojených se v průběhu celého života mění a vyvíjí. V médiích je hojně prezentována sexualita lidí mladých a pohledných, sexualita staršího věku je stále poměrně tabu. Máme-li vůbec nějaké, jsou naše představy o sexualitě seniorů reálné? Co nás jednou čeká? Jaké v nás sex a erotika v kontextu stáří vyvolávají emoce? A jaké v samotných aktérech? Příspěvek uvede výstupy z práce mapující oblast sexuality české populace starší šedesáti let. Dále porovná sexuální chování a postoje k sexualitě žen a mužů v této věkové kategorii.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.