Mindfulness: jak vzít moc emocím

by · Mar 28, 2015 · 2 589 views ·

Poslední dobou se více zdůrazňuje role psychické složky při léčbě nejrůznějších onemocnění a poruch. Jednou z forem doplňkové léčby v medicíně jsou intervence využívající trénink všímavosti (mindfulness-based interventions). Mindfulness neboli všímavost je ve světě už poměrně diskutovaným a zkoumaným fenoménem a poslední dobou se dostává i do povědomí odborníků u nás. Lektor se ve svém příspěvku zaměří na shrnutí posledních výzkumů účinků tréninku mindfulness na psychické i fyzické zdraví, z důrazem na zvládání emocí a nálad. Lektor stručně přiblíží program Mindfulness-based stress reduction (MBSR), který je nejrozšířenější a také nejdéle klinicky zkoumanou intervencí založenou na mindfulness ve zdravotnictví. Dojde také na ochutnávku tréninku, kterou lektor dále rozvine ve svém prakticky zaměřeném workshopu.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.