Experimentální indukce emocí aneb Jak vaše probandy naštvat, rozplakat a vystrašit

by · Mar 28, 2015 · 1 920 views ·

Je odborníkem v obecné psychologii, pedagogické psychologii a psychometrii. Zabývá se především problematikou metrický přístupů ve výzkumné diagnostice, a to z hlediska psycholingvistiky a expresivních projektivních metod. Trvale působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na oddělení psychologie a jako výkonný redaktor Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeho publikační činnost zahrnuje např. monografii Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy, studie v oblasti grafometrie (např. Emocionalita v rukopisu, interpersonální charakteristiky rukopisu a Projekce osobnostních rysů v písmu) a odborné texty věnující se komputační psycholingvistice a experimentální psychologii.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.