Emoce v současné psychoanalýze: Od teorie k psychoterapeutické praxi

by · Mar 28, 2015 · 759 views ·

Ve svém příspěvku představí vybrané moderní psychoanalytické klinické modely emocí (psychoanalyticky tradičně nazývané afekt) a ukáže jejich využití v psychoterapii. Bude hovořit o Fonagyho pojetí regulace afektu a s tím spojeným pojmem mentalizace (schopnosti reflektovat duševní stavy). Z těchto konceptů byl vytvořen dle empirických výzkumů jeden z nejefektivnějších způsobů léčby hraniční poruchy osobnosti. Dále popíše teorii tolerance afektu, které se zaobírá (ne)přijatelností určitých emocí v prožívání. Na závěr zmíní praktické shrnující principy, jakými psychoanalytická psychoterapie může pozitivně ovlivnit prožívání emocí, popsané americkou psychoanalytičkou Nancy McWilliams.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.