Moc emocí v pop-psychologických textech

by · Apr 3, 2015 · 858 views ·

Formativní vliv na lidské emoce, na jejich exprese, vykonávají média svým šířením emotivních produktů. Ovlivňují emocionální, kognitivní i kulturní vztahování se lidí k sobě i mezi sebou navzájem. Právě v mediálním terénu se dnes děti učí emoce vyjadřovat (přebírají expresivní procedury, napodobují je) a také se v emocích vyznávat, rozumět jim. Formativní vliv mají média i na emocionalitu dospělých. Diskurzivní psychologové přišli s upozorněním na konstruování emocí, narativní psychologové odhalují emoce jako součásti sdílených příběhů. Těmi, kdo zde vykonávají aktivní roli, jsou také psychologové a psycholožky. Jejich vystoupení v médiích mimo jiné ukazují na to, jak s emocemi zachází „odborník na emoce“. Moc emocí sdělovaná autoritami (lékařem, psychoterapeutem, politikem, soudcem) může být důležitou součástí mediální emocionální masáže.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.