Emoce na události, které se nikdy nestaly

by · Apr 3, 2015 · 1 553 views ·

Až do 70. let minulého století platil poznatek, že oběti nemají zásadní potíže se rozpomenout na sexuální zneužívání, jestliže se rozhodnou promluvit. Spíše se potýkají s opačným problémem: na traumatizaci nemohou zapomenout. V 80. letech minulého století se objevily první případy potlačených, ale znovuobjevených vzpomínek. Fenomén „recovered memories“ byl na světě. Falešné vzpomínky obsahují emoce na události, které se nikdy nestaly. Bolí jako ty pravé (perspektiva údajné oběti) a mohou vyústit do křivého obvinění (perspektiva údajného pachatele). Do forenzní i terapeutické praxe vnesl fenomén traumatizujících pseudovzpomínek mnoho problémů a otevřených otázek.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.