Síla emocí v leadershipu

by · Apr 3, 2015 · 1 499 views ·

Prezentovaná případová studie nahlíží na emoce jako na sílu ovlivňující dynamiku profesního kolektivu, kterou lze aplikovat na směřování skupiny k rozvoji adaptability, koheze týmu a rozvoji pocitu identity s organizací. Posuzovaný tým má charakter malé sociální skupiny tvořené jednotlivci zastávajícími odlišné týmové role, jež byly identifikovány s využitím dotazníku dle Belbina. Současně je věnována pozornost strategiím zvládání tenzí a konfliktních situací ve skupině.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.