Pozitivní aspekty deprese

by · Apr 3, 2015 · 1 973 views ·

Autoři představují nejdůležitější závěry rozsáhlé studie Andrewse a Thomsona, která se zaměřuje na zkoumání problematiky pozitivního významu deprese pro kognitivní funkce (tzv. ruminační teorie). Prezentují evoluční názory na význam depresivního onemocnění a citují další experimentální práce navazující na původní práci. Na základě poznatků z uvedených studií autoři shrnují argumentaci směřovanou do oblasti psychoterapeutické praxe: 1. v moderní době často potlačujeme depresivní příznaky, aniž bychom „řešili“ problém, který depresi spustil; 2. cílem terapie je mimo jiné také snaha o navrácení zdravé schopnosti prožívat smutek.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.