Úvod do psychodynamiky úzkosti

by · Apr 20, 2015 · 1 435 views ·

Úzkost hraje v psychopatologii a psychoterapii ústřední roli. Psychické poruchy (MKN, DSM) představují kodifikované maladaptivní pokusy tento nepříjemný emoční stav zvládnout. Z čeho však úzkost pramení? Týká se jen nemocných, nebo můžeme mluvit o společném faktoru? Přednáška představí koncept primární úzkosti jako antropologickou konstantu člověka, která je v našich nevědomých představách nerozlučně spojená se smrtí. Následovat bude přehled základních dynamických prostředků jejího zvládání prostřednictvím ego-obranných mechanismů v průběhu vývoje jednotlivce a v závěru se vrátí k historickým kořenům šílenství a jeho úzkým vazbám na úzkost ze smrti.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.