Problematika sebehodnocení u úzkostných a depresivních poruch

by · Apr 20, 2015 · 1 748 views ·

Afektivní a úzkostné poruchy patří mezi nejčastěji se vyskytující druhy duševního onemocnění. Nízké či narušené sebehodnocení je zahrnuto jako diagnostické kritérium pro řadu těchto poruch. Cílem příspěvku je přispět k porozumění podstaty vztahu mezi úzkostmi, depresemi a sebehodnocením a představit základní teoretické rámce, které se snaží vysvětlit povahu tohoto vztahu a jeho vznik. Součástí příspěvku je prezentace výsledků provedeného výzkumu zkoumajícího úroveň explicitního a implicitního sebehodnocení u úzkostných pacientů. Pro měření explicitního sebehodnocení byly použity zahraniční dotazníky (Rosenbergova škála sebehodnocení a SLSC-R), implicitní sebehodnocení bylo měřeno Rorschachovou metodou. Výsledky výzkumu naznačují, že úzkostní pacienti vykazují negativní explicitní i implicitní sebehodnocení oproti srovnávací skupině.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.