Josef Achrer

by · Mar 20, 2015 · 791 views ·

V roce 2010 absolvoval Akademii Výtvarných umění v Praze u profesora Michaela Rittsteina. V letech 2007-2008 navštěvoval atelier Stanislava Diviše na VŠUP v Praze, dále pak atelier Dewey Krumplera na SFAI v USA. Od roku 2007 je členem malířské skupiny Obr. a laureátem Ceny kritiky za mladou malbu 2012. Jeho práce jsou zastoupeny v několika státních, především pak v soukromích sbírkách, doma i v zahraničí. "Postihnout malovaným obrazem moderní technologie zobrazení, které jsou pro nás okoukané a očekávané mi připadá lákavý a zdánlivě jednoduchý princip pro uvažování. Snažím-li se však dostat mezi to, vyplnit prostor mezi digitalizovanou informací, která je v pohybu a obrazem, který je statický nutí mě to k překračování dvojrozměrnosti plátna. Třetím fyzickým rozměrem obrazu, jakožto objektu je jeho hloubka, tedy zadní strana."

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.