Biomolekulární NMR verze 2.0 – u struktury to nekončí

by · May 5, 2015 · 1 200 views ·

Chemické úterky: Biomolekulární NMR verze 2.0 – u struktury to nekončí Do světa proteinů dnes vědci nahlížejí hlavně pomocí NMR spektroskopie a rentgenové krystalografie. Co všechno umí první z těchto technologií? A jak se uplatňuje v biologii a v medicíně? Jsme svědky tiché renesance NMR spektroskopie při hledání odpovědí na biologické otázky? Tato metoda je spolu s rentgenovou krystalografií považována za základní techniku pro studium struktury proteinů a jejich komplexů. Struktura ovšem nemusí být vždy nejdůležitějším cílem výzkumu. NMR spektroskopie nemůže krystalografii konkurovat v rychlosti a přímočarosti. Na rozdíl od ní však dokáže – často s využitím velmi jednoduchých experimentů – odpovědět na konkrétní otázky v oblasti interakcí proteinů s proteiny, nukleovými kyselinami nebo léčivy. Víc už se dozvíte na přednášce doktora Václava Veverky z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Přednáška je součástí populárně-vědeckého cyklu Chemické úterky. Ilustrační obrázek: Proteinový komplex, který se účastní zpracování mRNA. Podle instrukcí obsažených v molekulách tohoto typu RNA se na ribozomech vyrábějí proteiny. Zdroj Wikimedia Commons / Mazza C, et al. (2002): EMBO J. 21: 5548–57. Autor Ayacop, úpravy Jan Kolář, volné dílo / Public Domain.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.