Úspěšná historie výzkumu antivirálních léků

by · Mar 11, 2015 · 1 050 views ·

Antonín Holý (přednáší Zdenek Havlas), Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd ČR, Praha Vynikající český organický chemik světové pověsti se věnoval celý svůj život přípravě modifi kovaných složek nukleových kyselin. Profesor Holý dokázal látky nejen připravovat, ale i získat partnery pro jejich biologické testování a posléze komerční partnery pro přípravu léků z těchto látek. Tak se jeho látky staly základem dnes nejdůležitějších léků v boji proti AIDS (Viread, Truvada, Atripla) a žloutence typu B (Hespera). Českou hlavu získal Antonín Holý v roce 2007 za chemii, za vývoj nových preparátů využitelných v boji proti AIDS a dalším závažným chorobám.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.