Svět nekovalentních interakcí

by · Apr 22, 2015 · 1 241 views ·

Proslulost si profesor Hobza získal především díky objevu nepravé vodíkové vazby. Tím vzbudil ve světové vědecké obci velký ohlas, neboť do té doby se předpokládalo, že v oblasti vodíkových vazeb není možné dojít k novým poznatkům. Profesor Hobza zpochybnil do té doby nejzákladnější dogma vodíkové vazby a jeho teorii brzy potvrdily i laboratorní experimenty. K jeho dalším významným vědeckým počinům patří také objasnění role patrových interakcí v DNA a proteinech a také vysvětlení úlohy disperzní energie v biomakromolekulách. Českou hlavu získal v roce 2008 za chemii, za celoživotní dílo a výzkum ve výpočetní chemii – obor nekovalentní interakce a jejich aplikace na biologické problémy.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.