Watch SlidesLive on mobile devices

Klíčová aktivita 1

by · May 27, 2015 · 648 views ·

Klíčová aktivita 1: Ověření a vyhodnocení jednotného modelu posuzování a vyhodnocení kvalifikace preventivního pracovníka v oblasti školské prevence.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.