Klíčová aktivita 1: Ověření a vyhodnocení jednotného modelu posuzování a vyhodnocení kvalifikace preventivního pracovníka v oblasti školské prevence.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.