Demagog.cz

by · Jun 9, 2015 · 1 124 views ·

Ověřujeme faktické výroky z politických diskusí. Prezentace názorů ve veřejném prostoru může probíhat různými způsoby. Prostřednictvím blogů, sociálních sítí či osobně. Politici mají pro svou komunikaci vyhrazeny speciální prostředky, které jsou běžným občanům nepřístupné – diskuzní relace. Jejich účelem by měla být komunikace politických programů, debata a diskuze o aktuálních otázkách, které jsou pro společnost podstatné a důležité. V těchto diskuzích hrají klíčovou úlohu moderátoři, kteří je vedou, pokládají otázky k věci a přináší kritický pohled na prezentované argumenty. Moderátoři ovšem nemohou pokrýt všechno, není v lidských silách v reálném čase kontrolovat všechna faktická data a zprostředkovat kritický pohled i divákům. Politici se proto příliš nebojí prezentovat informace, které jsou neúplné, zkreslené, účelově vytrhávané z kontextu a ve výsledku tedy zavádějící. Chtěli bychom doplnit úkol moderátorů a politikům v těchto případech oponovat, upozorňovat veřejnost na manipulativní zacházení s fakty ze strany politiků, případně v komentářích doplňovat širší souvislosti diskutovaných témat. Cílem Demagog.cz však není bezpodmínečně si nárokovat absolutní pravdivost a úplnost zveřejněných informací. Smyslem projektu je v první řadě zvýšit informovanost veřejnosti a případně dávat podnět k rozproudění (veřejné) debaty o skutkové podstatě prohlášení politiků. Při naší práci vycházíme z veřejně dostupných zdrojů, na základě kterých prohlášení politiků ověřujeme. Smyslem toho je ukázat, kolik z toho, co politici v relacích tvrdí, by si měli možnost ověřit běžní lidé, když by měli na něco takového čas. Víc o tom, jak pracujeme, si můžete přečíst v části Jak hodnotíme na našem webu na: http://demagog.cz/jak-hodnotime-metodika. Demagog.cz má dobrovolnický a neziskový charakter, je otevřen příspěvkům a podnětům od kohokoli. Naše kapacity a informační zdroje jsou omezené. Proto, budete-li některé naše informace považovat za nedostatečné a neúplné, jste vítáni přispět do diskuze a doplnit obsah našich stránek. Více informací o projektu najdete na http://demagog.cz/proc-projekt-demagogcz

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.