Konference o energetické unii - První panel

Dopady vzájemného působení energetických politik EU (včetně rámce o cílech do roku 2030) a národních politik na evropský energetický trh a bezpečnost dodávek – jakou roli by měla zastávat energetická unie EU?

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.