Jak odhalit svůj podnikatelský talent?

by · Jun 19, 2015 · 780 views ·

Podle výzkumů společnosti Gallup má pouze jeden z 200 lidí talent vybudovat sám firmu s více než 100 zaměstnanci. Ti ostatní se musí pro úspěšné podnikání naučit vzájemně spolupracovat a doplňovat. Talent je ale samozřejmě pouze začátek, který je nutné pro úspěch podpořit odpovídajícími znalostmi a dovednostmi. V příspěvku se dozvíte kde a jak začít.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.