Společné vzdělávání

Jun 23, 2015

Speakers

About

V jedné třídě je dnes možné nalézt pohromadě děti zdravotně postižené, nadané, dětí cizinců, děti jiného etnika či většinové společnosti. Je to logické vyústění a obraz dnešního světa. Tato situace je velkou výzvou pro všechny zúčastněné. Koncept „Společné vzdělávání“, který se daří realizovat na ZŠ Poběžovice představuje jednu z cest řešení. Vladimír Foist se ve své prezentaci podělí o své zkušenost s tím, jak lze rozvinout otevřenost školy, spolupráci s kolegy učiteli, žáky, rodiči i s místní komunitou a jakou roli při naplnění tohoto konceptu hraje profesního růst a podnikatelské dovednosti. zspobezovice

Organizer

About EduFórum

Konference o inovacích ve vzdělávání. Inovátoři ve vzdělávání sdílí dobrou praxi s širokou veřejností. Více info na www.eduforum.cz,

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow EduFórum